Spasi Architects

Jl. Manyar Jaya Raya B229

Project Made One Coffe at Surabaya, Jawa Timur

Surabaya, Jawa Timur   |   10 Photos

Project Coffeenatics at Medan, Sumatra Utara

Medan, Sumatra Utara   |   10 Photos

Project SE Residence at Surabaya, Jawa Timur

Surabaya, Jawa Timur   |   6 Photos

Project Kompindo Factory & Office at Gresik, Jawa Timur

Gresik, Jawa Timur   |   7 Photos

Project AA Residence at Jimbaran, Bali

Jimbaran, Bali   |   11 Photos