Ricky Go Architect

Ngagel Jaya Indah, Surabaya, Jawa Timur

May Star Restaurant located in Surabaya

Surabaya   |   3 Photos

Kerobokan House located in Kerobokan, Bali.

Kerobokan   |   5 Photos

JS House located in Surabaya.

Surabaya   |   3 Photos

HJ House located in Surabaya. Desain style modern minimalist.

Surabaya   |   3 Photos

Project Hotel Yello located at Surabaya.

Surabaya, Jawa Timur   |   6 Photos